Valpåverkan: Vem kan du lita på?

Vem står bakom? Är det en väljare du argumenterar med på twitter eller en rysk ”bot”? Precis som befarat ökar försöken att påverka den svenska valutgången genom manipulation. Både falska budskap och falska avsändare.

Nästan alla svenskar använder internet dagligen. Knappt 75 procent av befolkningen från 16 år och uppåt använder Facebook varje dag. En fjärdedel av svenska internetanvändare finns på twitter.

Detta visar Internetstiftelsen i Sverige (IIS) undersökning ”Svenskarna och Internet 2017”. Och andra undersökningar har visat att internetbaserade källor ersatt både tidningar och tv som den viktigaste informationskällan för de allra flesta användare.

Siffran över internetanvändare hade faktiskt kunnat vara högre än 100 procent – alla användare existerar inte på riktigt. Istället är det fejkade användarprofiler som ska locka läsarna att klicka på länkar eller läsa planterad information. Och antalet så kallade ”botar” har ökat märkbart i samband med valrörelsen varnar FOI, Försvarets forskningsinstitut.

Mellan mars och augusti i år skedde en märkbar ökning, varnar FOI. Antalet var nära att fördubblas under den undersökta tidsperioden. Och det syns också en rad tydliga mönster i aktiviteten hos de botar som sprider eller ”diskuterar” politiska nyheter.

Det är 40 procent vanligare att botar uttrycker stöd för Sverigdemokraterna, än att riktiga användare gör det. De länkar också procentuellt sett mer till Samhällsnytt och Fria tider än vad riktiga användare gör.

Dessa resultat har FOI kommit fram till efter att ha analyserat över 600 000 meddelanden på twitter, under tidsperioden mars till augusti. Av 45 000 konton var minst 2 600 automatiserade konton. Men därutöver stängdes eller avslutades över 5 000 konton under perioden, som därför inte kunnat analyseras.

Vid sidan av botar som sprider reklam, är en av de vanligaste orsakaerna till att twitter stänger ned konton att de sprider hatiska åsikter.

De två partier som sticker ut mest är Sverigdemokraterna, som redan nämnts, och nystartade ”Alternativ för Sverige”, som bildats av avhoppade och uteslutna SD-medlemmar.

Antalet omnämnanden av dessa två partier är avsevärt mycket större, än deras stöd i opinionen enligt de allra flesta opinionsundersökningar. Det gäller både hos konton som bedömts vara botar som genuina användarkonton.

Riksdagskandidaten (L) och tidigare nyhetsjournalisten Morgan Olofsson är en som varnat för utomstående påverkan. Nyligen presenterade han för Liberalernas räkning fyra förslag till motåtgärder.

• Inrätta ett institut för research och motaktioner mot påverkansoperationer.

• Mer resurser till Säpo, MUST, MSB och FOI för att stärka kapaciteten på området.

• Utvisa diplomater och andra företrädare som bidrar till desinformation.

• Sveriges Radios sändningar på ryska måste återupptas.

Morgan Olofson menar att sådan påverkan synts runt i stort sett alla större nyhets-händelser under våren och sommaren. Mest bekant är förmodligen det falska påståendet att Sverige skulle ha sagt nej till ett ryskt erbjudande om att hjälpa till att släcka skogsbränderna som härjade i Sverige.

Morgan Olofsson har själv blivit utsatt, om än i begränsad omfattning, när några rysktalande troll skrev otrevliga meddelanden på hans politikersida på Facebook ”Kryssa Morgan Olofsson”.

– Det går illa för den som sprider lögner och baktalar oss. Må din familj bli fördömd för dina sataniska aktiviteter, jävla flintis!, skrev en användarprofil med namnet Nathalie Dupont.

Det finns ett mönster där så kallade trollkonton och botar samverkar, botarna sprider information vidare och försöker på så sätt -skapa trovärdighet för den felaktiga informationen. Det skapar nätverk, som till -exempel FOI kartlagt. Någonstans i centrum för nätverket finns de konton som fungerar som källor. De styrs av människor.

– Det är kopplat till den här personen som dyker upp i två olika profiler, finns för-modligen fler, förklarar Morgan Olofsson på presskonferensen.

– Det här kontot sprider extremhögerns bilder. En av de senaste bilderna på den ena av profilerna handlar om en dom i somras, där fyra män friades för gruppvåldtäkt. Och den länkar i sin tur till Fria tider. Det är så det hänger ihop.

De etablerade partierna har hamnat på efterkälken i det här informationskriget. De är inte lika effektivt organiserade och fastnar lätt i att försöka bemöta kritik i diskussion mot automatiserade bot-konton. Medlemmarna är inte heller lika intresserade av att göra sig till megafoner för sitt parti i samma omfattning.

Insikterna släpar också efter, menar Morgan Olofsson.

– Det har talats om det här, men det har varit alldeles för tyst i valrörelsen, säger Olofsson bekymrat.

 

Text  &  bild Ulf Schyldt  

Dela med andra
redaktionen
redaktionen