Vårändringsbudgeten: Sex miljarder kronor extra till regionerna

Regeringen skjuter till sex miljarder kronor extra till Sveriges regioner, för att klara det tillfälligt ansträngda ekonomiska läget som blivit resultatet av hög inflation, stigande pensionsskuld och minskande skatteintäkter.

Nyheten presenterades av de fyra partiledarna, statsminister Ulf Kristersson (M), näringsminister Ebba Busch (KD), arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och Jimmie Åkesson (SD), vid en presskonferens måndagen den 4:e mars. Det här är ett förhandsbesked från Tidöpartierna, med anledning av det ansträngda ekonomiska läget i många regioner. Den ekonomiska vårpropositionen, med vårändringsbudget, brukar läggas fram av regeringen i mitten av april. Så även i år.

Regeringen menar att läget för regionerna har försämrats sedan prognoserna i höstas. Inflationen är lägre nu, men priserna är fortsatt höga till följd av den höga inflationen under 2023, räntan har gått upp och kostnaderna för löner och pensioner ökar därför, samtidigt som lågkonjunkturen ser ut att kunna bli något värre än beräknat. Underskotten till följd av ökade pensionskostnader faller också till viss del ut tidigare än beräknat.

Till följd av detta har nästan alla regioner underskott i sina budgetar för i år och flera regioner har också varslat medarbetare. Men förutsättningarna varierar stort, det finns både regioner som har en stark ekonomi och inte varslar någon personal, medan några regioner har så akuta ekonomiska problem att de i år måste låna till driften.

Detta kommer också efter en period där vården i i princip alla regioner ansträngdes mycket hårt under pandemin. Personal- och kompetensförsörjning samt vårdkapacitet släpar fortfarande efter på många håll till följd av detta. Därför fick vården ett extra tillskott redan i den ordinarie budgeten för 2024 på tre miljarder. Men det räcker alltså inte.

Förhoppningen är nu att detta tillskott ska vara tillräckligt för att kunna undvika generella uppsägningar till följd av resursbrist. Regeringen och Sverigedemokraterna menade också vid presskonferensen att de följer utveckligen och lovade att de har beredskap för ytterligare satsningar om så behövs.

Ulf Schyldt

Dela med andra
redaktionen
redaktionen