Minnesord: Björn Tygård

Björn Tygård, som var med och startade tidningen NU, har gått bort 80 år gammal. Han sörjs närmast av sin fru Britt-Marie och sin son Niklas med familj.

Björn växte upp i Stockholm och gick i gymnasiet på Södra Latin. I likhet med många andra liberala ungdomar i sin generation såg Björn elevinflytande som ett sätt att motverka osunda auktoritära tendenser i skolan – Per Ahlmark hade gått på samma skola tre år tidigare och fått stor uppmärksamhet när han anmälde skolan för tvånget att delta i morgonböner. Björn engagerade sig i SECO, Sverige elevers centralorganisation, och var där med och tog initiativet till Operation Dagsverke, en insamling för att möjliggöra skolgång för barn i utvecklingsländer. Både idén och det slagkraftiga namnet lever kvar än idag.

Björn och jag lärde känna varandra när vi båda blev pressekreterare åt statsråd i den borgerliga regering som tillträdde 1976, den första på 40 år. Innan dess hade Björn, förutom att ta en fil kand-examen och jobba som taxichaufför (som snart övergick till att vara utbildare av andra taxichaufförer) också hunnit vara ledarskribent på Expressen. Där blev han uppskattad inte minst för sina vassa, ofta underfundiga, ledarstick.

För Björn var en ordens mästare. ”Det måste vara något med synapserna i din hjärna” sa jag åt honom en gång, när han levererat någon av sina både roliga och intelligenta ordvändningar.

Björn var pressekreterare åt bostadsminister Birgit Friggebo (Fp). Som ett inslag i en proposition om mindre regelkrångel föreslogs att små uthus på max tio kvadratmeter inte skulle kräva bygglov. I efterhand kan det tyckas enkelt att koppla ihop namnet ”Friggebo”, med ordet ”bod” och skapa ”Friggebod”. Men det var Björn som gjorde det, och ordet bidrog säkert till att initiativet blev en enorm succé. ”Friggebod” finns i Svenska Akademins ordlista.

Valförluster är sorgliga men öppnar också för förnyelse. 1982 års val blev Folkpartiets dittills sämsta. Partiet försökte analysera vad som gått fel i en arbetsgrupp som allmänt kallades ”Haverikommissionen”. Friställda politiker och politiska tjänstemän sökte nya arbetsuppgifter.

I Haverikommissionens slutrapport framfördes tanken på ett liberalt nyhetsmagasin. Jag avgick som partisekreterare, men ställde samtidigt frågan om jag kunde få förlängt avgångsvederlag om jag ägnade tiden åt att förverkliga idén med ett liberalt veckomagasin. Björn hade just slutat på Bostadsdepartementet. 

Innan Björn hade hunnit hitta något nytt arbete frågade jag honom om han ville vara med i det nya projektet. När han tackade ja kändes alla problem som var förknippade med starten plötsligt mycket lättare.

Till det som måste lösas hörde namnet på tidningen. Vi stötte och blötte olika alternativ men var inte nöjda. Brainstorming när den är som bäst löste frågan. Björn stod för den mesta kreativiteten, jag för den sista biten. Han sa: ”Folkpartiet har en tidning som heter Utsikt och ibland har vi haft arbetsnamnet Nya Utsikt. Om vi låter N och U var stora i logotypen ser det ut som den heter NU”. ”Bra!” sa jag. ”Eller så får den helt enkelt heta NU!” Så var det löst.

Under åren på NU skrev Björn otaliga uppskattade texter av alla slag, reportage, intervjuer och ledare. Varje vecka skrev han också ett kort kåseri på näst sista sidan under vinjetten ”Baktanken”. Den lever kvar!

Efter NU kom Björn att verka som informationskonsult. Efter ett par år startade han och en kollega PR-firman Gullers Grupp, som blev en stor framgång och fortfarande är en av de ledande i sin bransch. Projekten rörde ofta viktiga samhällsfrågor, inte sällan med myndigheter som beställare. Hans djupa kunskaper om det svenska samhället, hans engagemang och hans enastående formuleringsförmåga kom också här väl till pass.

Björn levde med glimten i ögat. Visst kunde de verbala sticken mot motståndare ha ett inslag av elakhet, men mot sina vänner var han varm och uppskattande. Hans liberala övertygelse var grundmurad. Hans ovanliga förmåga att sätta ord på den övertygelsen inspirerande många. Kampen för liberala värden går vidare, men med lite mindre briljanta ordvändningar.

Lars Leijonborg
Tidigare partiledare Folkpartiet

Dela med andra
redaktionen
redaktionen