”Att bygga upp förtroendet för partiet är min viktigaste uppgift”

Roger Haddad har tillbringat morgonen med att kampanja vid Västerås station. Med en timme till Stockholm är det många som pendlar – kommunikationerna är avgörande i Mälardalen.
– Temat var EU, men det låg närmast till hands att prata om tågförseningarna, så får man till de där korta samtalen innan folk springer vidare till tåget, säger han.

Dessutom fyller Roger Haddad 46 år idag, så NU startar intervjun med att gratulera. När han får uppmaningen att beskriva sig själv börjar han med familjen – frun Nathalie och de två döttrarna. Han är oppositionsråd för Liberalerna och tidigare riksdagsledamot. Från start var det utbildningsfrågorna och det internationella engagemanget som lockade honom in i politiken och till dåvarande Folkpartiet.

Och det är fortfarande skolfrågorna som han är mest förknippad med.

Roger Haddad gick med i Folkpartiet med 1998, men först i samband med succévalet 2002 blev han aktiv. Partiet blev oppositionsledare i Västerås, nationellt fick partiet 48 ledamöter i riksdagen.

– Det var guldläge för mig som kom in som ny förtroendevald. Det fanns ingen tid för introduktion. Jag fick lära mig själv, men det har gått bra, säger han och skrattar.

Ännu idag kan han tycka att introduktionen för nya ledamöter kan bli bättre. Hur det politiska arbetet fungerar, när man kan yrka eller reservera sig, hur de politiska verktygen används osv är viktig kunskap som ibland missas.

– Speciellt som ny är det lätt att bli bortkollrad av en stark nämndordförande. Det är ett demokratiproblem.

– I det kommunala sker 99 procent av arbetet i nämnderna, det är där politiken formas, beslut fattas och man kan lägga initiativ, säger han.

Roger Haddads första politiska uppdrag blev som ledamot i utbildningsnämnden i Västerås. Hela sitt politiska liv har han haft möjlighet att arbeta med skol- och utbildningsfrågor. Under åtta år var han partiets representant i riksdagens utbildningsutskott och skolpolitisk talesperson för Liberalerna.

När han nu är tillbaka på heltid i kommunen sitter han återigen i utbildningsnämnden.

– Personligen tycker jag det är den viktigaste frågan. Och det råkar även vara partiets viktigaste fråga.

– När eleverna inte får en bra utbildning, inte möter behöriga lärare, när det inte är studiero i klassrummet, när läraryrket inte är attraktivt, krävs det att vi agerar. Detta är helt avgörande för vår framtid och utveckling.

Beskriv förutsättningarna i Västerås, vilka är utmaningarna hos er?
– Jag gillar Västerås, det är en bra kommun att bo och leva i. Vi ligger bra till i Mälardalen, med knappt en timme till Stockholm.

– Sedan några år tillbaka har vi, liksom många andra kommuner, drabbats av kriminella nätverk och uppgörelser. Det har etsat sig fast. Jag vill inte jämföra med utsatta områden i Södertälje, Malmö eller Stockholm, men utifrån vårt perspektiv är det illa.

Samtidigt menar Roger Haddad att Västerås har god ekonomi, det är en stark kommun som fortfarande kan göra investeringar.

– Även om vi är kritiska till att S som leder kommunen gör besparingar på till exempel skolan. I höstas beslutade dessutom samtliga partier utom L om att lägga ned alla servicehus.

– Liberalernas fokus ligger på skolan, skolresultaten och kvaliteten. Det är partiets huvudfråga i kommunen, tillsammans med trygghet.

Västerås har ett område på Polisens lista över utsatta områden, Bäckby. Roger Haddad var tidigt ute med att lyfta det brottsförebyggande arbetet och problematiken med kriminalitet. Då, runt 2006, pratades det mer om utanförskap, valdeltagande, skolresultat, hälsotal och skillnaderna mellan stadsdelarna.

– Men när politikerna inte agerar och gör något får man de här tomma ytorna, döda stadsdelar där samhället klivit ut och in kommer kriminella personer och tar för sig, konstaterar han.

Samtidigt som det finns utmaningar, understryker han att mycket positivt är på gång också. Till exempel satsar universitetet och ABB/Hitachi på ett campus för forskning, Northvolt på testproduktion av batterier, och ABB Robotics öppnar en helt ny fabrik. Allt detta på Finnslätten i Västerås.

– Det är miljardinvesteringar från näringslivets sida vilket är jättekul. Med detta kan vi lyfta kompetensförsörjningen, som är en våra hjärtefrågor kopplat till utbildning, men också bra kommunikationer i Mälardalen.

Valet 2022 var en oerhörd besvikelse för Liberalerna i Västerås, det sticker Roger Haddad inte under stol med. Partiet gick från sju till fyra mandat, man har fyra av 61 ledamöter i fullmäktige och hamnade i opposition. Eftersom partiet är så litet har det inte heller representation i alla nämnder och styrelser. Läget är allvarligt.

– Att bygga upp förtroendet för partiet är min viktigaste uppgift. Vi ska vara synliga och tydliga. Skola och trygghet är de frågor som jag pekat ut att vi ska jobba med lokalt.

– Sedan har vi även styrkor i LSS och omsorgsfrågor.

Den stora fördelen med att sitta i opposition är att partiet kan kritiskt granska och ompröva ställningstaganden och komma med nya förslag.

– Och vi behöver inte ta hänsyn som när vi styr med 3-4 andra partier från ideologiskt vitt skilda spektra. Den nuvarande ledningen i stadshuset består av S, V, C och KD – snacka om explosiv materia, det kan falla ihop när som helst. Det slipper man i opposition, säger Roger Haddad.

Han är oppositionsråd på deltid och kombinerar det uppdraget med resurser för en politisk sekreterare, som Liberalerna slagit ihop. 

– Men just nu kör jag så här ett tag till så får man se. Det är lättare att bedriva oppositionspolitik om man är fler. Men jag har mina kollegor i regionen, de är med och styr där, och en halvtidsombudsman som sitter i Västerås. De är mina närmaste kollegor.

Veckan inleds alltid med måndagsmöten, där Liberalernas regionråd och medarbetare i kommun och region går igenom veckan för att se vilka politiska frågor som är på agendan och bolla, stämma av och koordinera arbetet.

När han träffar folk på stan – och han är en profil som känns igen – tror många att han fortfarande sitter i riksdagen. Han har märkt att när de flesta tidigare ville prata skola, som han förknippas med, är det nu tryggheten som ligger överst på listan över samtalsämnen.

– Ja, man kan inte gå omkring diskret direkt. Det är trevligt, nästan 100 procent är glada och har de något får de gärna framföra det, säger Roger Haddad.

Som riksdagsledamot valde han under flera mandatperioder att pendla hem på kvällarna.

– Man får inte tappa bort det lokala. Oavsett om man sitter i fullmäktige eller i riksdagen är närheten till människorna central. Du kan inte göra ett bra jobb om du gömmer dig i stadshuset hela veckan. Eller om du är riksdagsledamot för Västmanland och Västerås, kan du inte vara i Stockholm längre perioder utan att komma hem.

Det är också här han får inspiration till det politiska arbetet, genom intryck från allmänheten.

– Nästan allt jag skriver om och lyfter upp är saker som jag snappar upp antingen när folk kommer fram och pratar eller när jag är ute på besök.

Ungefär en gång i veckan gör han studiebesök, många av dem i grundskolor, men även på SFI, gymnasier, företag med mera. Han träffar även regelbundet representanter för lärarfacket Sveriges lärare, för att få inspel därifrån.

– Sedan ska jag sköta vardagliga ruljangsen i stadshuset, kalla till möten, planera in föreläsningar och gruppmöten, gå på mina egna möten. Jag sitter i fullmäktige, kommunstyrelsen och utbildningsnämnden, det är mina formella uppdrag.

Dessutom är han förbundsordförande för Liberalerna Västmanland.

Han vill understryka hur viktigt det är med medlemsvård och locka till nya medlemmar.

– Vi har flera stjärnor här, men många är också äldre. Det är ett bekymmer även här att locka fler. Det är en fråga vi måste lösa för att klara valrörelsen 2026.

Generellt är det lättare att få fler medlemmar när det finns uppdrag att dela ut konstaterar han.

– Vi bjuder in till våra månatliga gruppmöten dit alla är välkomna, även de som inte har uppdrag, och vi inleder med en gästföreläsning som kan intressera. Det kan vara tufft att få folk till torgkampanjer och flygbladsutdelning, men alla kan bidra på något sätt, säger Roger Haddad.

Fia Björklund

Särskild utredare för Sverigekursen
Sedan någon månad tillbaka är Roger Haddad regeringens särskilda utredare kring samhällsorientering av nyanlända, den så kallade Sverigekursen. Listan över direktiv är lång, regeringen vill bland annat utöka målgruppen till att omfatta fler än dem som har etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen och göra utbildningen obligatorisk.
Roger Haddad ska även överväga om det ska bli fler än de 100 timmarna som det är idag. Regeringen vill också se mer fokus på värderingar, jämställdhet och arbete mot hedersbrott. Kursen ska avslutas med någon typ av prov.
– Den hålls på modersmålet och så ska det fortsatt vara. Jag är ännu startgroparna, men jag har ett år på mig.
Och det fanns ingen tvekan när han först fick frågan om att bli särskild utredare. En av de saker som Haddad var mest frustrerad och kritisk mot tidigt i politiken var dåvarande statsministern Göran Persson och hans integrationspolitik. Delar av problemen tycker Roger Haddad fortfarande lever kvar, till exempel att människor går från den ena sysselsättningsåtgärden till den andra.
– Arbetsförmedlingen måste reformeras och bli bättre, det hoppas jag fortfarande är en av de viktigaste frågorna för vår regering. Kärnan och det som är viktigt att ta tag i långtidsarbetslösheten bland utrikesfödda, där kvinnorna sticker ut mest.

Roger Haddad

Född 1978 i Beirut, Libanon

Oppositionsråd för Liberalerna i Västerås

Ledamot i Västerås kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utbildningsnämnden

Förbundsordförande Liberalerna Västmanland

Riksdagsledamot för Folkpartiet/Liberalerna 2010-2022. Ledamot, och vice ordförande, i riksdagens utbildningsutskott, förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, ledamot i justitieutskottet

Tidigare skolpolitisk talesperson för Liberalerna, arbetsmarknadspolitisk talesperson och talesperson i rättspolititiska frågor

Fakta: Västerås kommun

Västerås kommun, eller Västerås stad, ligger i Västmanlands län. Kommunen är Sveriges sjunde folkrikaste och centralorten och residensstaden Västerås är landets sjätte största tätort.

Yta: 1 138 kvadratkilometer

Folkmängd: 159 662 (2023)

Landskapet är i den södra delen av kommunen en öppen jordbruksbygd, gränsande till sjön Mälaren, och i den norra delen en mer växlande landsbygd. 

Tillverkningsindustrin, med arbetsgivare som ABB i spetsen, har under lång tid dominerat kommunens näringsliv.

Sedan valet 2022 styr en koalition bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet i Västerås.

Mandatperioden 2010 till 2014 styrde de rödgröna kommunen. Efter valet 2014 gick S, MP, C och KD samman i en majoritetskoalition. 2018-2022 bestod majoriteten av S, MP, C och L.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen