Bolagsstämma i LIAB 2015

Liab, Liberal Information AB, som sedan 1983 ger ut NU Det liberala nyhetsmagasinet, kallar till ordinarie bolagsstämma.

Tid: Onsdag 20 maj klockan 17.00
Plats: Tidningen NU:s redaktion,
Helga Lekamens Gränd 1A, Stockholm

Vid bolagsstämman skall ärenden enligt gällande
enligt gällande bolagsordning behandlas. Styrelsen föreslår för 2014 inte någon utdelning på aktierna.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall senast onsdagen den 6 maj anmäla detta via e-post till lena.hallerby@tidningen.nu eller via brev till Liab, Box 2045, 103 11 Stockholm.

Aktieägare som önskar ta del av styrelsens förvaltningsberättelse för 2014 ombedes kontakta ekonomiansvarig Christina Glassel, tel 0708-54 90 23 eller e-post: christina.glassel@tidningen.nu.

Kallelse till årsstämman sker genom annonsering i NU samt på tidningens hemsida www.tidningen.nu.

Å styrelsens vägnar
Åsa Malmström

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg