NU finns som taltidning!

Alla med någon form av läsnedsättning har rätt att läsa sin dagstidning som taltidning. Exempel på läsnedsättningar är dyslexi, synnedsättning och andra funktionsnedsättningar som gör att man kan ha svårt att läsa tryckt text.

Vill du veta mer eller börja prenumerera på NU som taltidning? Ring Christina Glassel på telefonnummer 070-854 90 23 eller mejla pren@tidningen.nu.

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg