Reportage

Reportage är fördjupande texter om något ämne, händelse eller person.

Rösträttsgeneralen

Här fortsätter Anders Johnson serien om liberala rösträttskvinnor med Signe Bergman, ordförande i LKPR efter Anna Whitlock. Liberalen Anna Whitlock…

En kringresande liberal agitator

Den kvinnliga rösträttskampen har fått uppmärksamhet i tv-serien Fröken Frimans krig och i filmen Suffragette. Här fortsätter Anders Johnson serien…