Reportage

Reportage är fördjupande texter om något ämne, händelse eller person.

Anders Johnson

Företagsamma liberaler

Under ståndsriksdagens tid bestod bondeståndet och borgarståndet nästan uteslutande av företagare. Även på Riddarhuset satt många företagare, framförallt godsägare. Därför…