En afton där ideologin fick ta plats

Trots att snön yrde ner utanför lokalen och kollektivtrafiken drabbats av flera förseningar var det fullt av liberaler i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Det hade blivit dags för årets första Ideologiska afton.

Kvällens träff var en del av en seminarieserie som arrangeras av Kerstin Hesselgren Akademin. Det började med att Liberalerna Stockholm ville ge sina medlemmar en bättre ideologisk grund att stå på, och det dröjde inte länge innan succén var ett faktum. Träff efter träff har varit fullsatt, och för att fler ska kunna få ta del av de här inspirerande kvällarna har stafettpinnen lämnats över till Kerstin Hesselgren akademin som kan välkomna liberaler från hela landet. Det sker även i samarbete med Ohlininstitutet, LUF Storstockholm och Studieförbundet Vuxenskolan.

Temat för aftonen var den grova kriminaliteten bland unga och samhällsvårdens misslyckande. Ett högaktuellt ämne då det bara var dagar efter att regeringen meddelat att SiS, Statens institutionsstyrelse, ska reformeras från grunden. Tre experter på samhällsvården var inbjudna för att kunna ge fördjupade kunskaper, Jerzy Sarnecki, kriminologiprofessor som en gång var med och utvecklade lagen om särskild ungdomsvård, Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör för SiS, och Peter Andersson, docent i socialt arbete. För att blicka framåt och ge en liberal infallsvinkel var även Svenska Dagbladets ledarskribent Mattias Svensson och LUFs socialpolitiska talesperson Andreea Vanciu inbjudna.

Något som hela panelen kunde enas om var att den våldsvåg vi sett de senaste åren är unik, både för Sverige och internationellt. Jerzy Sarnecki beskrev situationen som ”färre men värre”. Det är betydligt färre ungdomar som begår brott i dag jämfört med för 20-30 år sedan, men de som faktiskt begår våldsbrott begår grövre brott. Det har uppstått en våldsam subkultur bland en liten grupp högaktivt kriminella ungdomar.

Det är dessa ungdomar, de som skjuter och de som riskerar att bli skjutna, som Elisabet Åbjörnsson Hollmark möter i sitt arbete som generaldirektör på SiS. Men SiS bildades i en annan tid, då det var betydligt ovanligare med ett stort våldskapital hos ungdomar och det är tydligt att lagstiftningen inte hängt med. Fram tills nyligen kunde personalen på SiS-hem inte ens begränsa de ungas användning av mobiler, vilket gjort att unga kunnat planera både rymningar och våldsdåd inifrån hemmen. Peter Andersson lyfte problemet med att de unga är hos SiS en så pass kort tid, för att sedan släppas ut i samhället nästan helt utan eftervård från socialtjänsten. Då är det inte märkligt att många faller tillbaka i brott.

Våldet uppstår inte i ett vakuum. Både Mattias Svensson och Sarnecki argumenterade för att vi måste ta tag i samhällsproblemen som utgör grunden till problemen för att få stopp på kriminaliteten. Svensson var särskilt bekymrad över den narkotikapolitik som gör att unga med beroendeproblematik riskerar att dras in i grov kriminalitet, istället för att få hjälp med sitt beroende. Sarnecki lyfta fram den svåra boendesituationen i storstäderna, där utanförskapsområden har brett ut sig.

Slutordet fick LUFs Andreea Vanciu, som valde att avsluta på ett mer hoppfullt sätt. Enligt Vanciu behöver vi mer liberal politik som ger framtidstro till unga i utsatta områden. Om de tror att gängkriminalitet är deras enda alternativ, kommer vi aldrig kunna få dem att lämna våldet bakom sig.

Ida Arnstedt

Fakta Kerstin Hesselgren Akademin

Kerstin Hesselgren Akademin är ett forum för socialliberal idéutveckling. Syftet är att vara ett forum för diskussion och folkbildning för att utveckla den liberala traditionen, samt verka för socialliberal opinionsbildning i Kerstin Hesselgrens anda.

Fakta Kerstin Hesselgren

Kerstin Hesselgren var en liberal pionjär med ett brinnande engagemang för socialpolitik,
utbildning och kvinnors rättigheter. 1921 valdes hon in som en av de första kvinnorna i Sveriges riksdag
där hon stred för liberala värderingar fram till 1944. Hon gjorde stora insatser både i Sverige
och internationellt i olika sociala rörelser och kvinnoorganisationer, och var med och grundade
Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad.

Källa: Kerstin Hesselgren Akademin

Dela med andra
redaktionen
redaktionen