Gulan Avci ny nationell samordnare mot utanförskap

Gulan Avci slutar som partisekreterare för Liberalerna och går vidare till ett uppdrag som nationell samordnare mot utanförskap. Hon kommer att kombinera uppdraget med att vara riksdagsledamot. NU träffade Gulan Avci på riksdagen.

– Det känns jättekul att få gå från ett fantastiskt fint uppdrag till ett annat, men den här gången i en mer politisk roll, säger Gulan Avci.

Hon ges nu möjligheten att få jobba med en av sina hjärtefrågor, integrationen.

– Det var ju faktiskt integrationspolitiken och jämställdheten som bidrog till att jag 2002 tecknade medlemskap i Folkpartiet, berättar hon.

Gulan Avci har gedigen erfarenhet, både politiskt som integrationspolitisk talesperson, men också personliga erfarenheter av hur integrationspolitiken har misslyckats i Sverige då hon själv är uppvuxen i ett miljonprogramsområde.

– Jag har sett på nära håll hur människor har slagits ut på grund av missriktad välvilja. Så jag tror att jag kommer kunna bidra med kunskaper och erfarenheter.

– Det är också fantastiskt att få möjlighet att tillsammans med Johan Pehrson, som är integrationsminister, sätta en tydlig liberal prägel i den nya kursen för svensk integrationspolitik.

I rollen som partisekreterare är det mycket organisationsfrågor som ligger på bordet. Nu får Gulan Avci åter lägga mer fokus på politiken. Hennes uppdrag är att skapa en samlad bild och komma med konkreta förslag på bra integrationsfrämjande åtgärder som man har gjort i kommuner. Hon ska också presentera ett helhetsförslag med rekommendationer till regeringen för hur de ska kunna lägga fram den nya kursen i integrationspolitiken för landets kommuner.

 – Jag är väldigt angelägen om att vi nu faktiskt efter decennier av misslyckad integrationspolitik måste se en förändring och att utanförskapet inte längre ska kunna ärvas från generation till generation. Vi har alltför många barn i Sverige som inte går i förskolan och alltför många barn med utrikesbakgrund som misslyckas i skolan och plockas upp av gäng.

– Vi liberaler vet att den bästa medicinen mot att barn och unga hamnar i kriminalitet är att få tillgång till en god skolgång.

– Mitt fokus kommer att vara väldigt mycket integrationsfrämjande åtgärder som rör förskolan och skolan, men också se på vilka delar av civilsamhället som kan vara en viktig komponent i kommunernas integrationsarbete.

Något av det första som Gulan Avci kommer att göra som nationell samordnare mot utanförskap är att besöka Landskrona där Torkild Strandberg (L) har lyckats bra med att bryta segregationen.

– Är det någon politiker i Sveriges kommuner som på ett målmedvetet, långsiktigt och strukturerat sätt lyckas vända på utvecklingen och minska utanförskapet så är det Landskrona under Torkild Strandberg.

Arbetet i kommunerna kommer att två utgångspunkter, dels barnperspektivet, dels vuxenperspektivet.

– Vi kommer ställa krav på att också individen tar ansvar för sin egen integration. Det vill säga lära sig det svenska språket och göra sig anställningsbara på arbetsmarknaden. Jag tror att fler barn behöver se sina föräldrar som sina främsta förebilder.

– Jag brukade säga när jag var integrationspolitisk talesperson, att integrerar man en kvinna så integrerar man en hel familj. Därför är det viktigt att få fler barn att gå i förskolan. Det är integration som fungerar.

Trots att det bara är två månader kvar till valet, känner sig Gulan Avci trygg med att hennes efterträdare kommer att komma in i jobbet snabbt.

– Jag och medarbetarna här på riksorganisationen har under hela hösten lagt grunden för en stark valrörelseplattform. Med gott om tid fram till valdagen lämnar jag med stor trygghet och förvissning över till den nya partisekreteraren som tillsammans med våra förtroendevalda och medarbetare kommer ta oss in i en fantastiskt bra valrörelse med ett väldigt bra valresultat nionde juni.

Vad tar du med dig från tiden som partisekreterare?
– Vårt parti är en fantastisk folkrörelse! Jag gjorde en Sverigeresa förra året och det engagemang som finns i vår medlemskår, det har jag inte sett i mina tidigare roller. Det finns ett enormt driv och ett enormt engagemang för vårt parti och det gör mig väldigt stolt.

– Det är så roligt att jag har gett den här fantastiska möjligheten att i 16 månader få axla den viktiga rollen som partisekreterare och tillsammans med Johan Pehrson initiera den här förnyelseresan för vårt parti framåt.

– Nu kliver jag in i en ny fas i min politiska gärning med en tydlig politisk utgångspunkt. Det ser jag väldigt mycket fram emot.

Hanna Lager

Dela med andra
redaktionen
redaktionen