Linn Friman

Linn Friman

Säkerhet före integritet

Man upphör aldrig att förvånas. På våra rättspsykiatriska kliniker är i dag svårt sjuka, störda och dömda personer inskrivna. Personer som har begått allvarliga brott och inte sällan både har mördat och våldtagit. Personer som är klart farliga för både…

Anna Bugge-Wicksell – Första diplomaten

Den kvinnliga rösträttskampen har fått uppmärksamhet i tv-serien Fröken Frimans krig och i filmen Suffragette. Här fortsätter Anders Johnson sin serie om liberala rösträttskvinnor.  Norskan Anna Bugge-Wicksell (1862–1928) blev 1895 en av de första kvinnorna som i ett offentligt föredrag…

”Vi är i ett säkerhets­politiskt ingenmansland”

1 Hur har den säkerhetspolitiska hotbilden mot Sverige förändrats sedan du började arbeta med säkerhetspolitik? – Vi har gått från en global strategi för säkerhet inriktad på sönderfallande stater och -terrorism till en mer konventionell säkerhetspolitik med försvaret av Sverige i…

Automatisering kan ge fler jobb

Andreas Bergström

De senaste två åren har jag ansvarat för ett projekt med workshops, seminarier och rapporter om hur automatisering påverkar sysselsättning och fördelning. Mycket av diskussionerna på området har varit präglade av de senaste årens utveckling i USA, med lägre sysselsättning…

Inte en dag för tidigt

När regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet kom för två år sedan var den bland annat tänkt som ett medel för att överbrygga den förtroendeklyfta mellan romer och det övriga samhället som har funnits sedan länge.…

Liberalismens startelva

Porträttbild på Fredrik Malm

Nu börjar EM och med ens får Sverige nio miljoner fotbollsanalytiker! Jag är en av dem. Politik är ofta som en fotbollsmatch. Det gäller att flytta fram positionerna och ha en bra mix mellan gamla trotjänare och yngre talanger. Låt…

Dödläget måste brytas

Statsminister Stefan Löfven inledde sitt nationaldagstal i Botkyrka med att konstatera att det är dags att skrota blockpolitiken. ”När väljarna väl har sagt sitt så har alla ett ansvar för att landet fungerar, att vi tar oss framåt”, sade han.…

Personlig assistans är en frihetsrevolution

I förra veckan tillsatte rege-ringen en utredning som ska se över lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättningen. Samtidigt har förre folkpartiledaren Bengt Westerberg, som var den som på 90-talet i egenskap av socialminister införde LSS,…

Upp till kamp för frihandeln

Cecilia Malmström

Vi liberaler har alltid slagits för att få bort skråväsende och tullar. Redan på 1760-talet kämpade liberalen Anders Chydenius för frihandel och näringsfrihet och vårt Liberalerna har sina rötter i 1800-talets rörelse för demokrati, frihandel och marknadsekonomi. Vi vet att…