redaktionen

redaktionen

”Det är de som får anpassa sig, inte jag”

Romina Pourmokhtari

NU har träffat Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, som gick från nyvald till riksdagsledamot och ordförande för Liberala ungdomsförbundet till att bli statsråd.  Romina Pourmokhtari är Sveriges klimat- och miljöminister. När hon utsågs hade hon just blivit vald till…

SD:s väljare förtidsröstade mest

Händer som håller valkuvert.

Under de allmäna valen 2014 och 2018 var det Sverigedemokraternas väljare som utnyttjade möjligheten att förtidsrösta i störst utsträckning, visar forskning från Göteborgs universitet. Detta följer ett mönster från flera andra Västeuropeiska länder. – Det är generellt sett mindre socialt…

Bättre sexualundervisning kan undvika mobbning

I en ny doktorsavhandling som läggs fram vid Umeå Universitet har Hannele Junkala observerat sexualundervisningen i ett antal klasser i årskurs 8 och gått igenom innehållet i de tillhörande läromedlen. Det finns förbättringsområden, konstaterar Junkala. Skolans sexualundervisning har kommit en…

Hög inflation gav sänkt standard

En bild på en gråbrun plånbok, där Euro-sedlar sticker upp.

För första gången sedan 1990-talet gav den höga inflationen under 2022 hushållen sänkt standard, skriver Statistiska Centralbyrån, SCB, i ett pressmeddelande. Hushållens inkomster ökade långsammare än inflationen gjorde. Det innebär att den ekonomiska standarden för genomsnittshushållet minskade under 2022. Samtidigt…