Debatt

Låt inte nationalismen kidnappas

DEBATT: Det politiska samtalet har kommit att brutaliseras alltmer. Ett uttryck för det är att många debattörer lättvindigt ersätter sakargument…