L kommer att driva stopplag mot kärnkraftsnedläggningar i valet

Liberalernas valaffischer presenterades på en presskonferens i riksdagen under onsdagen. Johan Pehrson och den nya partisekreteraren Jakob Olofsgård presenterade partiets budskap. Det var fokus på Ukraina och klimatet och partiet kommer att driva en stopplag mot kärnkraftsnedläggningar i EU. Den övergripande parollen är “Starkare Europa. Starkare Sverige.”

Johan Pehrson menar att det gör Europa sårbart om fullt fungerande kärnkraft läggs ner och vill att EU-kommissionen ska få mandat att stoppa nedläggningar om nationella regeringar beslutar sig för att stänga kärnkraftverk som skulle kunna generera el ett bra tag till.

– Nedlagd kärnkraft gör att vi riskerar att missa våra klimatmål, sa han på presskonferensen.

Anledningen till utspelet är att både Spanien och Belgien planerar för nedläggningar och att partiet anser att det vore katastrofalt för klimatet.

– På grund av att elmarknaden är så integrerad blir resultatet att de länder som lagt ned sin kärnkraft åker snålskjuts på grannar som behållit den. En nedläggning drabbar alltså inte bara den egna befolkningen , skriver partiet i ett pressmeddelande.

I övrigt är det Ukraina, Sverige och Europas säkerhet som står i fokus. Putin vill inte se ett enat och starkt EU men det vill Liberalerna. På presskonferensen varnades det för att andra partier vill verka för swexit och att en röst på Liberalerna är en röst på mer EU och också en röst för något som Putin verkligen inte vill ha.

Det finns valaffischer på de tre toppnamnen Karin Karlsbro, Anna Maria Corazza Bildt och Simona Mohamsson, men även på Johan Pehrson och Johan Pehrson tillsammans med miljöminister Romina Pourmokhtari. Budskapen handlar, förutom om Ukraina och klimatet, om gemensam kamp mot brottslighet, euro och skärmtid.

Hanna Lager

Dela med andra
redaktionen
redaktionen