Liberalerna Täby utser nytt kommunalråd

Nuvarande gruppledaren och kommunalrådet i Täby, Hans Ahlgren, aviserade sin avgång redan efter valet 2022. Han kommer att avgå på Täby kommunfullmäktiges sammanträde i april, men redan nu har föreningen hållit medlemsmöte för att i god tid och ordning utse efterträdare.

Fram tills nu har de två uppdragen som dels gruppledare och dels vice ordförande för kommunstyrelsen vilat samma person, såväl hos Hans Ahlgren som hans företrädare. Nu har dock föreningen valt att dela dessa mellan de två kommunalråden som utses av Liberalerna i Täby, för att göra dem mer jämnbördiga i rollerna.

Susan El Hark, som är kommunalråd sedan 2020, ledamot i kommunfullmäktige och vice ordförande för Socialnämnden i Täby, axlar rollen som vice ordförande i kommunstyrelsen efter Hans Ahlgren när han avgår. Därmed kommer hon också att överta en del representativa uppgifter som han har fullgjort i kraft av det uppdraget.

Till nytt kommunalråd och gruppledare valde föreningen att nominera Patrik Ferm. Han är idag ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och Liberalernas gruppledare i Gymnasie- och näringslivsnämnden. I och med att han blir kommunalråd, tar han också klivet upp till en ordinarie plats i kommunstyrelsen.

Petter Norrthon, kommunfullmäktig och ordförande i Barn- och grundskolenämnden, nominerades slutligen som ny ersättare i kommunstyrelsen.

Patrik Ferm tackar fr frtroendet
Susan El Hark lgger sin rst
Patrik Silverudd var inbjuden att sitta ordfrande fr mtet och flankeras av freningens sekreterare Gunilla Lindberg-Wada samt de tv rstrknarna Eva Fogelquist och Mikael Zuhr

Överst till vänster: Patrik Ferm tackar för förtroendet.
Överst till höger: Susan El Hark avlägger sin röst.
Nedre bilden: Patrik Silverudd var inbjuden att sitta ordförande för mötet och flankerades av föreningens sekreterare, Gunilla Lindberg-Wada samt de två rösträknarna Eva Fogelquist och Mikael Zuhr.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen