Liberalernas största förbund: Mer samarbete ger framgång

Förbundsledningarna för Skåne, Väst och Stockholm har träffats under ett dygn i Malmö för att diskutera framtid, både på kort och lång sikt. Värd för mötet var Liberalerna Skåne. Malmö bjöd på skånsk vinter (nollgradigt och blåst med inslag av olika nederbördsformer) under det dygn som förbundsledningarna från Skåne, Väst och Stockholm möttes 9-10 februari.

“Frank and friendly” svarade Göran Persson en gång, när journalisterna frågade hur hans möte med USA:s president George W Bush varit. Presidenten instämde. Beskrivningen (rättfram och vänlig) passar väl för att sammanfatta träffen mellan Liberalernas tre största förbund.

– Vi tror det är viktigt att vi som stora förbund har tillit till varandra och att vi kan ha välfungerande strukturer för att framgångsrikt kunna hjälpa både oss själva och partiet framåt. Vi delar samma utmaningar och problem och ju mer vi pratar, desto mer inser vi att vi har ganska stor samsyn kring hur vi ska försöka ta itu med en del av de utmaningar som vi måste hantera framåt, säger Torkild Strandberg, förbundsordförande för Liberalerna Skåne.

Förbundsledningarna diskuterade långsiktiga utmaningar, såväl som kortsiktiga. En av de senare är naturligtvis EU-valrörelsen, som kräver hundraprocentigt fokus från hela partiet den närmaste framtiden.

– Förutsättningarna för oss att göra ett bra val är goda, men ingenting kommer av sig själv. Nu gäller det att vi maximerar nyttan av våra fantastiska toppkandidater som vi har. Vi är helt överens om att de måste få maximalt utrymme i våra tre förbund. Valet kommer att stå där. Och nu gäller det att organisatoriskt ha allt på plats så att hela partilandet kan få vind i ryggen och ge allt, säger Anna-Lena Johansson, förbundsordförande i Stockholms län.

För att ta frågorna vidare kom förbundsledningarna överens om att fördjupa samarbetet och ett antal punkter som identifierats som väsentliga kommer att tittas på under gemensamma former.

– Längre fram i vår kommer vi att ses igen, och vi är glada att stå värd för nästa möte. Vi kommer nu att jobba vidare med en rad problemformuleringar och en del av dem är obekväma, men nödvändiga att prata om. Vår utgångspunkt är konstruktiv. Vi vill kunna driva på nödvändig förändring och vässa oss. Men detta är främst ett långsiktigt projekt som får ta sin tid, även om vi även diskuterat utmaningar med kortare horisont också, säger Liberalerna Västs ordförande Pär Gustafsson.

Lars Sjögren 

Dela med andra
redaktionen
redaktionen