Statens fastighetsverk lanserar “Sevärt”

Det finns många sevärda platser i Sverige men vi bor också i ett land med stora avstånd. För att göra det lättare att ta del av och lära sig mer om intressanta platser som inte ligger nära, lanserade Statens Fastighetsverk, SFV, nyligen strömningstjänsten Sevärt.

Även tidigare har SFV producerat filmer för att visa upp platser och byggnader med en intressant historia att berätta. Nu samlas dessa i Sevärt där man kan besöka hemliga rum, hantverkares verkstäder och uppleva historiska trädgårdar. I materialet finns både fastigheter som går att besöka i verkligheten och fastigheter som annars hålls stängda av praktiska skäl.

– Våra fastigheter är allas angelägenhet och målet är att de ska engagera ännu fler genom kunskap, spännande berättelser och intagande miljöer, säger SFV:s generaldirektör Max Elger.

Sevärt kommer att kontinuerligt fyllas på med nytt innehåll och du hittar det på www.sfv.se/sevart.

Jan Fröman

Dela med andra
redaktionen
redaktionen