Linn Friman

Linn Friman

Reepalu har inget att komma med

I torsdags förra veckan gjorde riksdagen återigen ett tillkännagivande, denna gång handlade det om större valfrihet i välfärden. Huvudbudskapet var att regeringen borde arbeta hårdare för att utveckla valfriheten inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Dagen efter kommer regeringens särskilda utredare…

7 frågor:  Funktionshinder

Förre folkpartiledaren Bengt Westerberg vill se en ny funktionshinderreform. 1 Du är mannen bakom LSS-reformen, som fyller 25 år om ett par år. Vad var bakgrunden till reformen? – Omsorgslagen, som var inriktad på personer med utvecklingsstörning, hade inneburit ett lyft för…

Sverige behöver regeras nu

Andreas Bergström

Det förvånar mig ibland att så många omkring mig är helt inriktade på att Alliansen ska vinna valet 2018. Det är ju svårt att tro att Alliansen ska få egen majoritet, det skulle kräva väldigt stora förskjutningar i väljarkåren. Så…

Gör om och gör rätt

I förra veckan kom en utredning och en lagrådsremiss som vid en första anblick inte ser ut att ha så mycket med varandra att göra, men vid närmare genomläsning hittar man många och viktiga beröringspunkter. Lagrådsremissen handlar om begränsningar av…

”Putin skulle skatta sig lycklig ”

– Tidigare var jag helt övertygad om att Storbritannien skulle stanna kvar i EU. Nu är jag mer osäker på hur utfallet kommer att bli, säger riksdagsledamot Birgitta Ohlsson (L), utrikespolitisk talesperson och tidigare EU-minister. Liberalerna kommer att stödja systerpartiet,…

Det måste vara lätt att göra rätt

Helena Dyrssen

Sedan någon vecka tillbaka har jag uppdraget att leda en arbetsgrupp som ska komma med förslag på hur den legala kedjan i upphovsrätten ska stärkas och hur den illegala ska försvagas. En spännande och viktig uppgift. Det handlar om att…

Budskapet klingar falskt

I förra veckan aviserade två socialdemokrater, statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shakarabi, att nu är det dags att börja flytta ut myndigheter från Stockholm för att hela landet ska leva. ”Myndigheter kan ge ett tillskott till lokala arbetsmarknader i…

En kringresande liberal agitator

Den kvinnliga rösträttskampen har fått uppmärksamhet i tv-serien Fröken Frimans krig och i filmen Suffragette. Här fortsätter Anders Johnson serien om liberala rösträttskvinnor.  Ann Margret Holmgren (1850–1940) var den person inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) som mer än…

Vi behöver alternativ för barnlösa

”Olika vägar till föräldraskap” är en utredning som tillsattes under Alliansregeringen. Uppdraget var att utreda olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. En del i uppdraget var att särskilt ta ställning till om altruistiskt surrogatmödraskap ska…

Ja-sidan behöver en Marit Paulsen

Cecilia Malmström

Toppmötet som skulle avgöra Storbritanniens framtid i EU hölls under sedvanlig dramatik för två veckor sedan. Mötet drog ut på tiden, rykten florerade hela natten, statsministrar skickade iväg sina medarbetare att köpa rena skjortor och Angela Merkel sågs mitt i…