Notis

Notiser är korta nyhetstexter.

Kvinnlig läkare undersöker äldre kvinnliga patient med stetoskop. Foto: iStock

Karensavdrag kvar men tydligare tak

SJUKFÖRSÄKRING.Sedan karensavdraget tillfälligt slopades under pandemin har en del röster höjts för att det ska slopas helt. Bland annat därför…