Notis

Notiser är korta nyhetstexter.

Kvinnlig läkare undersöker äldre kvinnliga patient med stetoskop. Foto: iStock

Karensavdrag kvar men tydligare tak

SJUKFÖRSÄKRING.Sedan karensavdraget tillfälligt slopades under pandemin har en del röster höjts för att det ska slopas helt. Bland annat därför…

Två poliser med varselvästar syns. Foto: iStock

Utredning positiv till visitationszoner

På torsdagen överlämnade Karin Erlingsson sin utredning till justititeminister Gunnar Strömmer. I utredningen lämnas stöd för införande av så kallade…