Debatt

Bild på en bokhylla full med böcker, som kröker sig längs en lång korridor

Debatt: Bildningens liberala historia

Bildningsbegreppet har sitt ursprung i franska revolutionen och den amerikanska självständighetsförklaringen. Folket skulle inte längre ses som undersåtar utan som…